Follow Zënzar to join the conversation.

When you follow Zënzar, you’ll get access to exclusive messages from the artist and comments from fans. You’ll also be the first to know when they release new music and merch.

Messages

Zënzar

Meirama, Spain

“Camiñando entre serpes”

novo disco grabado no estudio Escola da rúa de Carballo, décimo en total, con co-producción de Javier Abreu e con M. Dourado de axudante.

colaboraron: Vituco Neira voz, Miguel Duarte guitarra e Xan ao saxo, todos eles de Ruxe Ruxe, e tamén Xosé M. Ares á gaita, Gende Beat á voz e beat box.

Once temas, potentes, cún son á altura da traxectoria do grupo.

Recent Supporters

  1. kojicomics
    GA, Spain